Xem Truyền Hình Trực Tuyến-Huỳnh Nguyễn Mai Phương, 23 tuổi, quê Đồng Nai, chiến thắng Miss World Việt Nam