Xem Truyền Hình Trực Tuyến-Thành viên "Hội thánh Đức Chúa Trời" trồng gần 1.000 cây nghi cần sa