Xem Truyền Hình Trực Tuyến-Trừ Văn, 8 môn thi trắc nghiệm ở Hà Giang đã được nâng điểm